P Ä Ä S E U R A


Urheilutoiminta

Sepot on kasvattajaseura, joka tarjoaa harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Seuran toiminta on pitkälti juniorityötä niin joukkue- kuin yksilölajeissakin. Tarkoituksena on edelleen kehittää toimintaa niin, ettei kilpaileminen aina ole välttämätöntä vaan osallistuminen ja liikunnan riemu. 

Seura on sitoutunut noudattamaan reilun pelin sääntöjä ja kasvatustyöhön panostetaan jatkossa mm. kouluttamalla seuran toimesta valmentajia, kerhonvetäjiä ja vanhempia. Urheilutoiminta perustuu talkoisiin ja vapaaehtoisuuteen. Esimerkkeinä mainittakoon jääkiekkojaosto, joka osallistui aktiivisesti jäähallin rakentamiseen innokkaitten harrastajien käyttöön sekä tanssijaosto, joka järjesti vuosien ajan valtakunnallisesti arvostettua SuksetRistiin Susirajalla tanssileiriä.

 


Yhteistyö

Seppojen toiminta on laajaa. Yritysten kanssa yhdessä järjestetään yleisötapahtumia ympäri vuoden, esimerkiksi Hippokisat (Pohjois-Karjalan Osuuspankki). 


Hallinto ja talous

Nurmeksen Seppojen toimintaa leimaa yli sata vuotta pitkä historia. Seppojen johtokunnassa on puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi jokaisesta jaostosta edustaja, ja näin seuran sisällä kulkee tieto parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi hienoimpia asioita on neuvottelutaito ja sopu, jolla on saatu jaettua niin yhteiset avustukset kuin sponsorituetkin. Näin suuressa organisaatiossa tulee olla perusteita ja sääntöjä, jotta tasapuolisuus jokaisen lajin välillä turvataan. 

Jäsenasiat

Jäsenmaksukäytännöstä päätettiin johtokunnan kokouksessa 18.12.2012 seuraavaa:


Jäsenmaksut laitetaan kaikille säännöllisesti seuran järjestämään toimintaan osallistuville henkilöille lajiin katsomatta.


Poikkeuksena on:
- ns. koulut kuten hiihto-, pesis-, yleisurheilu- ja luistelukoulut
- valtion tukea saavat kerhot, joilta jäsenyyttä ei tuen saannin vuoksi saa velvoittaa
- pienimmät satubalettilaiset sekä syys- että kevätlukukauden osalta. Jos sama lapsi jatkaa toista kautta satubalettia seuraavana syksynä, jäsenmaksu peritään.
- ensimmäistä vuotta syksyllä aloittavat, ei-kilpailutoimintaan osallistuvat harrastajat, jotka ovat vasta tutustumassa lajiin
- myöhään syksyllä aloittavilta peritään vasta seuraavan vuoden jäsenmaksu
- tiistaisuunnistajilta, pesiksen satunnaispelaajilta, yksittäisillä tanssitunneilla käyviltä ja heihin
verrattavissa olevilta liikkujilta ei velvoiteta jäsenyyttä
- Kilpailutoimintaan osallistuvien tulee sääntöjen mukaan olla seuran jäseniä aloitusajankohdasta riippumatta.

Jäsenmaksut vuonna 2023


Aikuinen, 30 €

Nuori (alle 18v.), 20 €
Eläkeläinen 20 €

Sääntöjen mukainen lupa kilpailla ja edustaa Nurmeksen Sepoissa.
Mahdollisuus harrastaa ohjattua urheilua viiden lajin parissa.
Jos haluat liittyä jäseneksi, ole hyvä ja ota yhteyttä toimistolle.
Jo vuodesta 1915

— T U L E  M U K A A N  J O  T Ä N Ä Ä N —