Nurmeksen Seppojen historiaa

Tekstin faktatiedot on otettu Yrjö Juustilan kirjoittamasta kirjasta Nurmeksen Sepot 1915-1965.

Kilpahiihtoharrastus levisi Nurmeksen seudulle v. 1890 ja jo seuraavan vuoden maaliskuussa järjestettiin ensimmäiset hiihtokilpailut. Jo hiihtokilpailujen yhteydessä tuli selväksi urheiluseuran tarpeellisuus. Ongelma tuli esiin varsin näkyvästi v.1908, jolloin kilpailuja järjestäneeltä nuorisoseuralta evättiin oikeus järjestään piirimestaruuskilpailut, koska tämä ei ollut SVUL:n jäsen. Tilanteen korjaamiseksi v.1910 perustettiin Nurmeksen Tarmo-niminen voimistelu, ja urheiluseura. Elettiin aatteiden murrosaikaa ja politiikka sotkeutui myös urheiluun. Siihen asti kaikkien yhteinen Tarmo koki hajaantumisen ja uusi seura syntyi vuoden 1915 alussa. Ottaen huomioon, että aikaisemmin perustetut paikalliset voimistelu- ja urheiluseurat olivat vain miespuolisia jäseniä varten, oli tarve perustaa uusi seura. Näin pyrittäisiin tuomaan urheiluharrastus kaikille yhä läheisemmäksi.

Sunnuntaina 24.1.1915 klo 13.00 pidettiinkin Nurmeksen kauppalantalossa uuden urheiluseuran perustava kokous. Kokouksessa oli paikalla nelisenkymmentä henkeä ja sen avasi kauppias Veikko V. Pöllänen puhuen liikunnan hyödystä sekä muista seuroista ja yhdistyksistä riippumattoman voimistelu- ja urheiluseuran tarpeellisuudesta paikkakunnalla. Hänet valittiin tämän tärkeän kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi kokoukseen valittiin silloinen yhteiskoululainen Tuomo Heikura.

Veikko Pölläsen esitys urheiluseuran perustamisesta sai kokouksessa yksimielisen kannatuksen ja yhdistys päätettiin perustaa. Siihen liittyi heti 37 jäsentä. Sääntöjä laatimaan valittiin toimikunta, johon nimettiin puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi neiti Anni Savolainen. Hänen valinnallaan haluttiin osoittaa uuden yhdistyksen olevan avoin myös naisille. Aikaisemmin toimineiden yhdistysten toiminnassa kun oli valitettu naisten osallisuuden vähyydestä. Koska seuralla ei ollut nimeä, päätettiin järjestää nimikilpailu. Palkintoina oli Suomen Urheilulehden vuosikerta, urheilualan kirjallisuutta sekä kolmantena palkintona vapautus vuoden jäsenmaksusta.

Seuraava kokous pidettiin jo seuraavana sunnuntaina. Kokouksessa puheenjohtajana toimi edelleen Veikko V. Pöllänen ja sihteerinä Tuomo Heikura. Sääntötoimikunta esitti luonnoksensa yhdistyksen säännöistä ja ne käytiin yksityiskohtaisesti läpi. Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin lähes sellaisenaan.

Nimikilpailuun tuli kaikkiaan 17 ehdotusta, joka osoitti uuteen seuraan olevan kiinnostusta. Pitkän harkinnan jälkeen ensimmäinen palkinto annettiin Veli Heikuralle ehdotuksesta ”Tukeva” ja toinen palkinto Edv. (Eetu) Turuselle nimestä ”Virkistys”. Kolmas palkinto päätettiin jättää jakamatta, vaikka ehdotettu ”Otso”-nimi saikin kannatusta.

Nimiehdotukset eivät kuitenkaan kiinnostaneet riittäväsi kokousväkeä ja niinpä sihteerinä toiminut Tuomo Heikura ehdotti kilpailun ulkopuolelta nimeä ”Sepot”. Se hyväksyttiin ja seuran nimeksi tuli Voimistelu- ja urheiluseura Sepot.

Näin oli luotu perusta Nurmeksen Seppojen tulevalle toiminnalle.

Uuden seuran ensimmäinen varsinainen vuosikokous pidettiin 21.2.1915 puheenjohtajana edelleen Veikko Pöllänen ja sihteerinä Tuomo Heikura. ”Kun oli valittava johtokunta uudelle seuralle, valittiin vaalien toimittajaksi liikeapul. Iivari Räsänen ja kelloseppä Arvo Virtanen, Vaalit toimitettiin suljetuilla lipuilla. Puheenjohtajaksi tuli 20 äänellä kauppias V.V.Pöllänen, varapuheenjohtajaksi kelloseppä Arvo Virtanen, sihteeriksi kirjuri Edv. (Eetu) Turunen, voimistelunjohtajaksi kauppias Pöllänen, varajohtajaksi kelloseppä Lauri Virtanen sekä tyttöjen voimistelun ohjaajaksi pankinprokuristi Sanni Olkkonen, varalla postivirkailija Elma Heikura. Ensimmäisiksi tilintarkastajiksi valittiin liikeapulaiset Tauno Haatanen ja O. Ovaskainen.”, kirjoittaa Justila kirjassaan.

Kokouksessa päätettiin myös alkaneen vuoden toiminnasta. Päätettiin järjestään jäsenten väliset hiihtokilpailut sekä 5 km että 10 kilometrin matkalla. Kauppalanhallituksesta päätettiin hakea lupaa kelkkamäen tekoon. Niin ikään päätettiin pyytää uimalaitosta seuran käytettäväksi. Korvaukseksi luvattiin järjestää kuukauden kestävä uimakoulu ja antaa kauppalan silloisille kansakoululaisille ilmainen uimaopetus.

Laadittua toimintasuunnitelmaa noudatettiin varsin tarkasti ja kaikki toteutettiin määräaikana.

Jo ensimmäisenä toimintavuonna 1915 seuran jäsen, Olli Kärki saavutti kolmannen sijan Lieksan piirikunnallisissa hiihtokisoissa 10 kilometrin matkalla aikaan 44,55. Joensuun Kalevaisten yleisurheilukisoissa 26 juoksijasta Heikki Niiranen saavutti toisen sijan ajalla 10,03 ja Urho Kejonen kolmannen ajalla 10,09. Pohjois-Karjalan piirin käsittäneissä kilpailuissa Joensuussa Otto Heikura oli kuulassa kolmas ja kiekonheitossa ensimmäinen. Keihäänheitossa Tuomo Heikura oli ensimmäinen. Kaiken kukkuraksi tämä kolmikko voitti ensimmäisen palkinnon kolmiottelussa pistein 687,74.

”Kun edellä olevan lisäksi muistutamme, että seuran johtokunta kokoontui v. 1915 kuusi kertaa, että voimisteluharjoituksia pidettiin viikoittain tiistaisin ja torstaisin kauppalantalon isossa salissa ja että kelkkamäkikin saatiin aikaan Nurmesjärveen viettävällä Rajakadun osalla, onkin ensiaskeleitaan ottavan seuran toiminta todettava erittäin vilkkaaksi jo perustamisvuotenaan.”, päättää Juustila Seppojen perustamisesta käsittelevän kappaleensa.

Powered by Aava 3